با ما همراه باشید

یادداشت

شهر و شعر

ای بسا بپرسند نامگذاری اماکن به نام شاعران چه فایده ای دارد و شاعر و شعر به چه کار ما می آید. شاعر و شعر وقتی به کار جامعه می آیند که زبان گویا و چشم بینای روزگار خود باشند بنابراین شاعری که در جامعه صاحب نام و مطرح می شود روح زمانه را شناخته و سخنگوی روزگار خود است. به قول معروف ادبیات آیینه جامعه است.

ما این را بخوبی می فهمیم که زبان فارسی چندین ستون استوار دارد مانند سعدی، مولوی، فردوسی و حافظ. این شاعران چشم و چراغ فرهنگ و ادبیات شاعرانه ما هستند زیرا شعر آنها با هویت ایرانی و با مفاهیم فرازمانی و فرامکانی عجین است و خواننده را به وجد می آورد هرچند به لحاظ تاریخی روایتگر دوره خاصی هستند.

از این نگاه است که به قول مرحوم مینوی گیرم که شدی سعدی، وجودی مکرر خواهی بود. شاعر و هنرمندی وجود مکرر نیست که از روزگار خود نیز بگوید و روزگار خود را دقیق تر و عمیق تر از دیگران ببیند و بشناسد و بشناساند. به واقع شهروند با شنیدن و دیدن نام یک شاعر یا هنرمند زمانه ای را که در شعر شاعر و اثر هنرمند به تصویر کشیده شده، می بیند و می شنود.

از اینکه بگذریم شعر و هنر دریچه هایی پیش روی ما می گشایند به آینده، به امید، به نشاط و به بهروزی. ما گه گاه با شعر گذشته خود را دوباره می بینیم و بازنگری و نقد می کنیم و طرح فردا را می افکنیم. فلک را سقف شکافتن و طرحی نو در افکندن از این راه ممکن است نه با بریدن از گذشته و محو شدن در اکنون.

همه اینها را گفتم که بگویم کم کاری و خطا کم نیست، اما به عهده ماست، شاعران و هنرمندان کم نگذاشته اند.

مانند بارهای پیش این بار هم نامگذاری اماکن به نام شاعران به پیشنهاد انجمن شاعران ایران بوده است. جاهایی را در اطراف انجمن شاعران به نام آنان گذاشتیم. از سلمان و حسینی و قیصر آغاز کرده بودیم و تا امروز ادامه دادیم و البته هنوز جای بسیاری و بیش از همه جای نیما پدر شعر نوی فارسی خالی است.

راه را باید البته ادامه داد. به امید برپایی موزه شاعران ایران هستیم و به امید اینکه این نامگذاری ها را با نصب سردیس ها و گزیده هایی از اشعار شاعران مانند آنچه پیشترها در خانه شاعران به انجام رسید، تکمیل کنیم. جا دارد انجمن های فرهنگی، هنری و علمی دیگری هم در معرفی بزرگان شان قدم هایی بردارند.

منبع: روزنامه ایران

#احمد_مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران

0/5 ( 0 نظر )
ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *