با ما همراه باشید

درباره ما

ماهنامه بارثاوا تنها ماهنامه فرهنگ و هنر شهر مشهد است که در سال ١٣٩۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته است. محدوده جغرافیایی این مجله خراسان (شمالی،رضوی،جنوبی) است و در گروه نشریات تخصصی با موضوع تئاتر و سینما قرار می گیرد.
سرویس تاتر، سینما و ادبیات، ۳ سرویسی است که در هر شماره به صورت ثابت وجود دارد. هرچند پرونده هایی با موضوعات دیگر فرهنگی نظیر کارتون، ادبیات بین الملل و… هم مورد توجه این ماهنامه است.
تاتر، سینما و ادبیات سه بخش اصلی مجله است که معمولا در هر شماره به صورت تخصصی و پژوهش محور به شکل پرونده ارایه می شود.
نگاه بارثاوا به مسایل فرهنگی بیشتر نگاهی بومی است، هرچند به مسایل فرهنگی بین المللی و ملی هم نگاه می کند.
شعار این ماهنامه؛ بارثاوا، فصلی نو در هنر و ادبیات است که سعی شده این نو بودن در رویکرد مجله به مسایل قابل مشاهده باشد.
بارثاوا زیر نظر شورای سیاست گذاری و به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی رزاقی بهار مدیریت می شود.

شورای سیاست گذاری:
محسن مدیر شانچی
رضا سلیمان نوری
هادی تقی زاده
حمید کیانیان

مشاوران مدیرمسئول:
رسول مقصودپور، مجید خرمی

سردبیر:
سروش مظفر مقدم

دبیر تحریریه:
علی صنعوی

تحریریه:
مرجانه حسین زاده، محمد میرشاهی، شهریار عرفانی، جواد لگزیان، حمید فرزانه فر، نوید موسوی، علی صنعوی

مدیر روابط عمومی و ارتباطات:
مرجانه حسین زاده

مدیر هنری:
احسان رضایی

مشاور توسعه و بازاز:
یاسر آسمان دره

مدیر سایت:
میثم آسمان

توزیع:
شرکت نشر گستر امروز

5/5 ( 1 نظر )